Besparingarna som uppnås genom separeringen uppenbaras snabbt på flera sätt

kuiva aineen levityslietesäiliöön lisätilaa
separointialusta
ekologisuus
 • Flytgödsellogistiken förbättras.
 • Fosforn kommer automatiskt att överföras med torrsubstansen till avlägsna åkrar (åtskilda från hemmaåkrarna).
 • Flytgödseln kan pumpas och spridas snabbare.
 • Mer utrymme i flytgödseltanken och torrsubstans till gödselbrunnen.
 • Näringsämnena används bättre (t.ex. kan kväve utnyttjas 80 % mer effektivt).
 • Behovet att köpa konstgödning minskar.
 • Fodret smakar bättre och foderhygienen förbättras.
 • Den komposterade, luktfria torrsubstansen kan spridas i närheten av bostadsområden.
 • Miljöbelastningen minskas då näringsämnena används effektivare för plantor.
 • Separeringen ger effektivt bränsle till biobränsleanläggningar.
 • Spridningssäsongen för gödsel förlängs utanför säsongen.
 • Ogräsfrön dör och toxinbehovet minskar.
 • Bruket av komposterad torrsubstans som torkare förlänger kons liv med 20 % tack vare bättre juverhälsa.
 • Färre näringsämnen sköljs bort när behovet av att konditionera övergödda vattensystem minskas.