Palvelumme biovoimalaitoksille

Separoitaessa liete maatilalla ennen kuljetusta biovoimalaitokseen, kulkeutuu energia 8 kertaa edullisemmin lietteen suoraan siirtämiseen verrattuna. Lietteestä voidaan puristaa ylimääräinen neste ennen kuivamädättämöä. Separoitaessa kuiva-aine pois, voidaan osa nesteestä palauttaa takaisin reaktoriin ja osa putkiston kautta altaisiin. Nestejae on helppo sekoittaa ja pumpata.

Tarjoamme biovoimalaitoksille kokonaisvaltaiset separoinnin ratkaisut sekä kaikki välineet valmiiksi asennettuna.

Separaattorit

 • SP400
 • SP600
 • SP600HD
 • SP800
 • SP800HD

Pumput

 • uppopumput sähkö- ja hydraulimoottorille
 • lohkoroottoripumput

Muut

 • Ohjauskeskukset räätälöitynä tarpeen mukaan
 • Lokaletkut ja teräsputkistot pumppaukseen
 • Liittimet ja kiristimet
 • Telineet ja tasot jokaiselle koneelle
 • Lietesekoittajat