Genom att investera i en separeringsutrustning får du snabbt pengarna tillbaka, samtidigt som miljön skonas.

Fördelar och besparningar med gödselseparering är obestridliga. Separeringsutrustningen är en klok investering överallt där vattnet är blandat med flytgödsel.

Vid separeringen av flytgödsel skonas miljön och du sparar in både ytterligare konstgödning och många timmar på traktorn samt på ditt eget arbete.  Dessutom är den komposterade torrsubstansen en bra och luktfri konstgödning i närheten av bostadsområden. Separeringen av flytgödsel ger många fördelar när den ska processas på mjölk-, ko- och svinfarmar.

– Näringsämnen kan fokuseras mer i linje med det åkerspecifika bruket när behovet av konstgödning minskar.

– Näringsämnena i flytgödseln kan utnyttjas bättre under grästorvens växtperiod.  Den flytande andelen förorenar inte tillväxten och flytgödseln absorberas snabbare till åkern när det lösliga kvävet kan utnyttjas bättre.

– Separeringen ger ett renare foder som inte försämras.  Det smakar bättre för djuren och deras produktion ökar.

– Flytgödseln kan spridas ut på en mindre åkerareal och utspridningsavstånden blir kortare.

– Kostnaderna för att sprida flytgödsel minskar.  Att pumpa och sprida ut den flytande andelen går 30 % snabbare.

– Problemet med att flytgödselutrustningen täpps igen avlägsnas och flytgödseln absorberas bättre av åkermarken.

– Den lättare torrsubstansen är ekonomisk att transportera till de mest avlägsna åkrarna, och spridningen kan genomföras med lätt utrustning.

– Kapaciteten i flytgödseltanken ökar med 20-30 %.  Under konstruktionsfasen är brunnen för torrsubstansgödsel mer ekonomisk vad gäller konstruktionskostnader än en flytgödseltank.

– Den flytande andelen kan användas för att skölja samt minska innehållet av torrsubstans i flytgödselschakten.  Den flytande andelen kan enkelt pumpas långa avstånd till fjärrtanken om flytgödseltanken inte måste ligga i anslutning till boskapsladan.

– På svinfarmar kommer fosforn att effektivt stanna i torrsubstansen och behovet att blanda flytgödseln minskar.

– Torrsubstansen komposteras snabbt när även ogräsfröna komposteras.

– Den komposterade gödseln är ett bra näringsämne när åkermarken förnyas.

– Torrsubstansen är ett bra näringsämne för områden med grundvatten och närliggande bostadsområden, då inga näringsämnen läcker ut och gödseln är luktfri.

Den separerade torrsubstansen är ett effektivt råmaterial för biobränsleanläggningar.  Den flytgödsel vi transporterar består i huvudsak av vatten.  Transportbehovet av råmaterial minskas.  Biobränslereaktorn kan göras 5 gånger mindre, en s.k. kokningsanläggning Näringsämnena kan enklare användas för plantor. 
Separering används också vid avloppsrening och inom processindustrin.  Separatorn kan användas för att separera alla slags torrsubstans från vätskan Den solida flytgödselsubstansen från reningsverken kan separeras till en form som är tillräckligt torr för att ytterligare bearbetas och transporteras.  Separatorn används inom processindustrin, t.ex. pappers- och livsmedelsindustrin.