Lietteen separoinnissa lietteestä erotellaan kuiva-aines ja neste toisistaan.

Separaattori on hyvin monikäyttöinen. Se soveltuu kaikenlaisille lietteille, joissa on riittävä määrä kuituja. Separaattoria käytetään mm. maataloudessa, elintarviketeollisuudessa, prosessiteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa. Kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus heavydytyHD-mallilla on jopa 35%.

separaattori separaattori