» SEPARERINGSSYSTEM

separointijärjestelmät

EYS separatorer och separatorkomponenter utan mellanhänder.


» KOMPOSTERINGSLÖSNINGAR

kompostorit

Säkra trum- och torrkomposteringssystem för krävande användning.


» ANDRA PRODUKTER

muut tuotteet tiloille

Andra produkter för jordbruk samt projektledning och designtjänster.