Separatorer och separatorkomponenter

Rekitec samarbetar med EYS som redan har 13 års erfarenhet av att tillverka separatorer EYS separatorer har utvecklats för det kalla klimatet i Finland. Därför är EYS separatorer marknadsledande också i Nordamerika och, vid kalla förhållanden, Kanada.


Skruvseparatorer för flytgödselbearbetning

Skruvseparatorn separerar torrsubstans och vätska. Därigenom förvandlas det till en lönsam produkt. Vi levererar alla separeringssystem i enlighet med kundens önskemål.  Ytterligare information:

» Separatormodeller | » Se videofilmen om separering | » Besparingar genom gödselseparering


Flytgödselpump GP55

Den mest ekonomiska lösningen för att pumpa flytgödsel från djupa brunnar. Axeln är gjort av 1050 verktygsstål och starkt gjutjärn. Pumphjulet har optimerad pumpförmåga och lång livslängd.    Säkerhetssystemet förhindrar läckage eller överhettning.

Kontrollpanel

Rekitec levererar ”skräddarsydda” kontrollpaneler i enlighet med kundens önskemål.  Från bildens centrum kontrolleras två separatorer, ett hydraulaggregat, pumpen, transportbandet och belysning.


I ett brett omfång levererar, installerar och servar vi separeringssystem i enlighet med vårt expertkunnande som marknadsledande.  Vi levererar diverse ställningar (släpvagns-, silo- och mobila modeller), slangar och kopplingar samt slanglösningar med diagram, olika transportband samt genomför omfattande separeringsundersökningar.