Separoinnin tuomat säästöt näkyvät nopeasti ja useilla tavoilla

kuiva aineen levityslietesäiliöön lisätilaa
separointialusta
ekologisuus
 • Lietelogistiikka paranee
 • Fosfori siirtyy automaattisesti kuiva-aineen mukana etäpelloille (pois kotipelloilta)
 • Liete nopeampi pumpata ja levittää
 • Lisätilaa lietesäiliöön ja lantalaan kuiva-ainetta
 • Ravintee hyödyntyvät paremmin (esim. typpi 80% paremmin hyödynnettävissä)
 • Apulannan ostotarve pienenee
 • Rehusta tulee maukkaampaa ja rehuhygenia paranee
 • Kompostoituneen hajuttoman kuiva-aineen voi levittää asutustuen lähelle
 • Ympäristön kuormitus pienenee, koska ravinteet hyödynnetään paremmin kasveille käytettäviksi
 • Biovoimalaitoksiin saadaan separoimalla tehokasta polttoainetta
 • Lannan levityskautta saadaan pidennettyä sesongin ulkopuolelle
 • Rikkaruohon siemenet kuolevat ja myrkytysten tarve vähenee
 • Kompostoidun kuiva-aineen käyttö kuivikkeena pidentää lehmän elinikää 20% parempana utareterveytenä
 • Ravinteita huuhtoutuu vähemmän, jolloin tarve kunnostaa rehevöityneitä vesistöjä vähenee