När flytgödsel separeras åtskiljs torrsubstansen och vätskan från varandra.

Separatorn har flera användningsområden.  Den passar till alla sorters flytgödsel där fiberinnehållet är tillräckligt stort.  Separatorer används inom jordbruk, livsmedels-, process- och pappersindustri.  Med den tunga modellen är halten av torrsubstans i den torkade varan även 35%.

separaattori separaattori